Tillbaka till startsidan

OMT - Ortopedisk Manuell Terapi

Vad är Ortopedisk Manuell Terapi?

Ortopedisk Manuell Terapi är ett specialistområde inom karaktärsämnet sjukgymnastik (fysioterapi). Utgående från en helhetssyn görs en analys av patientens sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus, vari ingår manuellt utförd undersökning av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter. Den manuella undersökningen utgörs av systematisk, specifikt riktade rörlighets-och smärtreproduktions- respektiveavlastningstester. Utifrån funktionsanalysen, där även kompletterande undersökningar vägs in, upprättas i samråd med patienten en behandlingsplan som innehåller specificerade del- och slutmål.

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder, som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning. Åtgärder kan i det akuta skedet vara specifikt riktade till enskild led, symptomgivande struktur eller mer generellt omfattande utgående från patientens kliniska bild. Subakut kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning under handledning och som egenaktivitet, i syfte att förhindra återfall, som en del i den medicinska uppföljningen.Tumbas sjukgymnastik & akupunktur
Grödingevägen 12 B 147 30 TUMBA, 08-53037370